Sada siva | Om Namo Shiva Rudhraaya (A special music)

Sada siva | Om Namo Shiva Rudhraaya om namo siva rudhraya .. om namo sithikantaya .. om namo hara nagabharanaaya .. pranavaaya.. dhama dhama dhamarukanaadanandaaya .. om namo vita lakshaaya .. om namo bhasmangaya .. om namo hima shailavaranaaya .. bramadhaya .. dhimi dhimi thaandava[……]

Read more

[…]